Biurowiec klasy A o powierzchni 1850 m² jest jedynym takim obiektem w Lublinie.

Centrum Biznesu „Corner House” zlokalizowane jest w ścisłym centrum Lublina, na rogu ulic Krakowskie Przedmieście i H. Kołłątaja. W sąsiedztwie znajdują się „serce Lublina” tj. Plac Litewski, gmach Poczty Głównej, siedziby Kredyt Banku S.A. , Pekao S.A., PKO BP, Żagiel S.A.,    Telekomunikacji Polskiej S.A., BZ WBK S.A., GRAND Hotelu Lublinianka.


Autorami projektu są architekci Pan Jacek Gurbiel i Pan Artur Chołdzyński.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy Corner House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Program operacyjny: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.05.00-06-0282/20
Nazwa Beneficjenta: Corner House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834) przy ulicy Pańskiej 81/83
Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Projekt dotyczy wsparcia Beneficjenta w zakresie zapewnienia płynności finansowej i prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek pandemii COVID-19. W wyniku realizacji projektu Beneficjent będzie prowadzić działalność gospodarczą w okresie na jaki udzielona jest dotacja. Miejsce realizacji projektu: ul. Misjonarska 20, Lublin, kod pocztowy 20-107, województwo lubelskie.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu Beneficjent będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy tj. od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.
Wartość ogółem projektu: 18 744,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 18 744,00 PLN
Wkład UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 18 744,00 PLN